FAMILIA/ALUMNAT
El consell escolar el componen un nombre de pares i d'alumnes, elegits respectivament per ells, i entre ells, que no pot ser inferior a un terç del total dels components del Consell.