CAPS DE DEPARTAMENT

MATEMÀTIQUES
CIÈNCIES EXPERIMENTALS
CIÈNCIES SOCIALS
LLENGUA I LITERATURA CATALANA
LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA
LLENGÜES ESTRANGERES
EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA
EDUCACIÓ FÍSICA
TECNOLOGIA
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
AUTOMOCIÓ
IMATGE PERSONAL
SANITÀRIES
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL


Sancho León
Maite Moreno
Cristina Méndez
Eva Alquézar
Esther Rodríguez
Esther Cao
Brisa Alcántara
Felipe Mansilla
Jesús Alastuey
Núria Sáez
Jordi Serrano
Belén Garrido
Silvina Dal Zotto
Rubén Mena