AJUNTAMENT/AMPA
També forma part del consell escolar un regidor o representant de l'Ajuntament del terme municipal de la localitat del centre.