PROJECTE PETJADA DE CARBONI
Entrevista TV Badalona