Vídeos de propaganda electoral para el 2º proyecto de 2º de ESO
Projecte 4
Projecte 1
Projecte 3
Projecte 7
Projecte
Projecte
Projecte
Projecte
Projecte
Projecte

Per veure els videos sense problemes, cal iniciar sesió de gSuite amb el vostre compte de l'institut i després entrar a la web de l'institut.