PROGRAMA DE FOMENT DE LES LLENGÜES ESTRANGERES A LA FORMACIÓ PROFESSIONALLa finalitat del programa és incorporar i normalitzar l’ús d’una llengua estrangera en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l’àmbit laboral.

L’Institut Les Vinyes oferirà, el curs 2022-2023, el grup de primer curs del cicle formatiu de grau superior de Dietètica amb accions d’impuls de les llengües estrangeres. El grup de primer curs de cicle formatiu complementarà el currículum amb un crèdit d’anglès tècnic i també s’impartirà en llengua anglesa un dels crèdits que consten en el currículum.

A més a més, es va realitzar una estada formativa a Portugal sobre la qual l'alumnat va elaborar un bloc de viatge.

El professorat del cicle va realitzar una estada formativa a Riga per millorar el seu nivell d'anglès (MEMÒRIA).

Finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea Next Generation EU.
C20.I03 Innovació i internacionalització de la formació professional La mesura C20.I03 Innovació i internacionalització de la formació professional té un pes assignat de 0 % de coeficient de clima i de 0 % de coeficient digital, de conformitat amb l’annex 6 Taula de seguiment per a l’acció pel clima i l’etiquetatge digital de la Proposta de decisió d’execució del Consell, relativa a l’aprovació de l’avaluació del PRTR d’Espanya COM (2021) 322 final, en data 16 de juny de 2021.