L’Institut Les Vinyes s’incorpora aquest curs 2016-2017 al projecte GEP. Ja fa cursos volíem participar-hi, perquè uns dels nostres objectius com a centre docent és impulsar l’ús de les llengües estrangeres. Hi ha un grup de professors que ja s’ha iniciat en l’elaboració de materials CLIL /AICLE amb l’objectiu de posar-ho en pràctica en breu.

En aquesta fase inicial, hem començat per la formació dels nostres docents i per adaptar-nos com a centre al programa. La formació per impartir continguts i crear nous materials en llengua anglesa l’estan fent tres docents. En llengua francesa, la formació la fa un docent, a més de la professora de l’especialitat  

 

EQUIP GEP

El  professorat involucrat en el Grup Experimental per al Plurilingüisme (GEP) de l’institut Les Vinyes està format per:

GARCÍA, Manel (GEP anglès)
Cicles Formatius de Grau Mig (Sanitàries) Coordinador GEP.

LORENZO, Ingrid(GEP anglès)
Departament de  Llengües Estrangeres (anglès)- Coordinadora GEP ESO-Batxillerat.

MORENO, Maite (GEP anglès)
Departament de Física i Química

Contribucions puntuals: Sílvia Ballesta, Laura Gómez, Mireia Vázquez, Daniel Barrero,  Mònica Rodríguez, José Luís Carbón.

OBJECTIUS GEP

  1.  Utilitzar l’anglès i el francès com a llengua estrangera per accedir al contingut d’algunes àrees, en concret en diverses unitats didàctiques de matèries com: una optativa de cinema de 2n ESO, Socials de 3r ESO, Física i Química de 4t ESO i alguna activitat de CFGM de Cures d’Auxiliars d’Infermeria. 
  2.  Disposar de materials didàctics en anglès i francès.
  3.  Formar al professorat del centre per impartir docència curricular en anglès i francès.
  4.  Dur a la pràctica un programa de mobilitat internacional d’estudiants, a partir del qual el nostre alumnat pugui reforçar l’ús de l’anglès i francès en un context d’immersió.

Cal remarcar la importància que tindrà pel centre la possibilitat de comptar amb algun auxiliar de conversa. Aquest curs gaudim d’un auxiliar en llengua francesa i, el curs vinent, n’hem sol·licitat un en llengua anglesa i un en llengua francesa.

Finalment, citar que entre d’altres activitats, en el centre organitzem classes per preparar el nostre alumnat per a les proves DELF i les proves lliures d’anglès a l’EOI. També participem en diversos projectes de mobilitat internacional del nostre alumnat, dins el marc dels programes Erasmus +.

Per a més informació: Marc per al plurilingüisme