Informació sobre el batxillerat

Enllaç a la web del Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Conté una amplia explicació del batxillerat, amb les referències normatives i legals d’aquesta etapa postobligatòria.

 

 

LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC          CURS 2017-18

1r de BATX MATERIES COMUNES

MATÈRIA

AUTOR

TÍTOL

EDITORIAL i  ISBN

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

 

E. Escribano, F. Esteso, P. Rodríguez

LITERATURA CASTELLANA

Editorial Vicenc Vives. Aula 3D

9788468239781 LB A

E. Escribano, F. Esteso, P. Rodríguez

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Editorial Vicenc Vives. Aula 3D

9788468239798 LB B

 

 

 

 

LECTURES OBLIGATÒRIES  (CASTELLÀ)

A l'inici de curs, el professor de llengua castellana informarà als alumnes dels llibres de lectura que han de comprar

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

J. Macià, E. Jané, A.M. Muñoz, J.M. Ripoll

Enllaç

Llengua Catalana i Literatura

Editorial Teide

ISBN -978-84-307-5338-3

LECTURES OBLIGATÒRIES  (CATALÀ)

El professor informarà a classe de les obres i calendari de lectura

LLENGÜES ESTRANGERES (ANGLÈS)

 

Over to You 1 Student's Book

Over to You 1 Workbook Pack (Catalán)

OUP   ISBN: 9780194326681

OUP   ISBN: 9780194450164   

 

LECTURES OBLIGATÒRIES  (ANGLÈS)

Oscar Wilde

The Young King and Other Stories

Pearson English Active Readers

ISBN: 9781447967644

Mary Shelley

Frankestein.

Pearson English Active Readers

ISBN: 9781292121512

Mark Twain

The adventures of Huckleberry Finn

Pearson English Active Readers

 ISBN: 9781447967507

FILOSOFIA

Grup Edebé

Filosofia 1

Editorial Edebé

ISBN 978-84-683-2094-6

 

1r de BATX HUMANITATS i CIÈNCIES SOCIALS (MODALITAT)

MATÈRIA

AUTOR

TÍTOL

EDITORIAL i ISBM

MATEMÀTIQUES  APLICADES A LES

CIÈNCIES SOCIALS

Àngela Jané, Jordi Besora, Josep Maria Guiteras

Matemàtiques aplicades a les ciències socials 1r Batxillerat

Mc Graw Hill.

ISBN: 978-84-481-9607-3

LLATÍ

Grup Edebé

Llatí

978-84-236-7162-5

Diccionariil·lustrat Llatí-Català, Català-Llatí (amb (resum de gramàtica inclòs).

Spes-Vox.

ECONOMIA DE LA EMPRESA

Gonzalez, C.; Pina, M.; Alfaro, J.

Economia de l'Empresa 1

Mc Graw

ISBN: 9788448181291      

FRANCÈS

Varis

GÉNÉRATION LYCÉE 1  (A1-A2) Livre de l'élève

Editorial Santillana Français / Didier

ISBN: 978-84-9049-189-8

Varis

GÉNÉRATION LYCÉE 1  (A1-A2) Cahier d'activités

Editorial Santillana Français / Didier

ISBN: 978-84-9049-188-1

Hª DEL MON CONTEMPORANI

Garecia Sebastian, Margarita; i altres

Història del Món contemporani

Vicens Vives.

978-84-682-3210-2

LITERATURA CATALANA

LLIBRES DE LECTURA OBLIGATÒRIA

EL PROFESSOR INFORMARÀ A CLASSE DE LES OBRES I CALENDARI DE LECTURA

 

1r de BATX CIÈNTÍFIC I TECNOLOGIC (MODALITAT)

MATÈRIA

AUTOR

TÍTOL

EDITORIAL

BIOLOGIA I

Antonio Jimeno , Luis Ugedo

Biologia  1r.

Editorial Santillana

ISBN: 9788491302735

FÍSICA I

 

Salvador Serra, Montserrat Armengol, i altres

Física 1r

Ed. Mcgraw Hill

ISBN 9788448611385

TECNOLOGIA

 

 

Mc Graw Hill

978-84-486-1134-7

QUÍMICA I

Pere Castells, Núria Riba i Francesc Andreu

Química 1

Ed. edebé

ISBN 978-84-236-9091-6

MATEMÀTIQUES I

Àngela Jané, Jordi Besora, Josep Maria Guiteras

Matemàtiques 1r Batxillerat

Mc Graw Hill.

ISBN: 978-84-481-9604-2

CIÈNCIES DEL MÓN C.

Torres, Argüello,Delibes,MingoOlazábal,Rodríguez

CIÈNCIES DEL MÓN C.

Vicens Vives

ISBN: 978-84-682-4325-2

 

2n de BATX MATERIES COMUNES

MATÈRIA

AUTOR

TÍTOL

ISBN EDITORIAL

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

E. Escribano, F. Esteso, P. Rodríguez

LENGUA CASTELLANA

Vicens Vives

9788468232584 LCB A.

E. Escribano, F. Esteso, P. Rodríguez

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA PARA CATALUNYA

Vicens Vives

9788468239774 LCB B

LECTURES OBLIGLATÒRIES

(CASTELLÀ)

A l'inici de curs, el professor de llengua castellana informarà als alumnes dels llibres de lectura que han de comprar.

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

J. Macià, E. Jané, A.M. Muñoz, J.M. Ripoll

Desenllaç

Llengua catalana i Literatura

Editorial Teide

ISBN:978-84-307-5355-0

LECTURES OBLIGATÒRIES  (CATALÀ)

El professor informarà a classe de les obres i calendari de lectura

LLENGÜES ESTRANGERES (ANGLÈS)

 

Over to You 2 Student's Book 

Over to You 2 Workbook Pack (Catalán) 

OUP  ISBN: 9780194326766 

OUP  ISBN: 9780194450171

LECTURES OBLIGATÒRIES (ANGLÈS)

Ramón Ybarra Rubio

A Foreign in New York

Burlington Books

Activity Reader

ISBN: 978-9963-46-898-0

Charles Dickens

Oliver Twist

Pearson English Active Readers

ISBN: 9781292098661

Agatha Christie

The body in the library

Pearson English Active Readers

 ISBN: 9781447967675

HISTÒRIA D’ESPANYA

Margarita García i altres

Història

Vicens Vives

ISBN  978-84-682-3605-6

HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA

Llorenç Vallmajó i Riera.

Història de la Filosofia

Edebé.

9788468318493

 

2n de BATX HUMANITATS i CIÈNCIES SOCIALS (MODALITAT)

MATÈRIA

AUTOR

TÍTOL

EDITORIAL

MATEMÀTIQUES

APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS

Àngela Jané, Jordi Besora, Josep Maria Guiteras

Matemàtiques aplicades a les ciències socials 2n Batxillerat

McGraw Hill

ISBN: 978-84-486-1045-6

LITERATURA CASTELLANA

(LECTURES OBLIGLATÒRIES)

A l'inici de curs, el professor de llengua castellana informarà als alumnes dels llibres de lectura que han de comprar.

LLATÍ

Diccionari il·lustrat Llatí-Català, Català-Llatí (resum de gramàtica inclòs)

Spes-Vox.

LLENGÜES ESTRANGERES:

FRANCÈS  (A triar)

 

varis

GÉNÉRATION LYCÉE 2  (B1) Livre de l'élève

Editorial Santillana Français / Didier

ISBN: 978-84-9049-190-4

varis

GÉNÉRATION LYCÉE 1  (B1) Cahier d'activités

Editorial Santillana Français / Didier

ISBN: 978-84-9049-191-1

ECONOMIA DE LA EMPRESA

Alfaro, J.; González, C.; Pina, M.

Economia de l'empresa 2 

Mc Graw

ISBN: 9788448609368

HISTÒRIA DE L’ART

J.R. Triadó, M. Pendàs, X. Triador

Història de l’art

Vicens Vives.

978-84-682-3606-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2n de BATX  CIÈNTÍFIC I TECNOLOGIC (MODALITAT)

MATÈRIA

AUTOR

TÍTOL

EDITORIAL

BIOLOGIA II

Jimeno, A. i Ballesteros, M.

Biologia 2 Batxillerat (Català)

Santillana .

ISBN: 9788491302766 

FÍSICA II

Mercadé, J., Serra, S. i Armengol

Física 2 Batxillerat (Sèrie Fluvià)

Mc Graw Hill.

ISBN: 978-84-481-7002-8

QUÍMICA II 

Castells, P., Riba, N. i Andreu, F

Química 2 Batxillerat (Sèrie Fluvià)

Mc Graw Hill.

ISBN: 978-84-481-8463-6 (2013)

MATEMÀTIQUES II

Àngela Jané, Jordi Besora, Josep Maria Guiteras

Matemàtiques 2n Batxillerat

Mc Graw Hill.

ISBN: 978-84-486-1043-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click aquí per accedir a informació més recent