La fundació SEPI (https://www.fundacionsepi.es/indice.asp), ofereix beques per a la formació pràctica, dirigides a titulats de CFGS, sense experiència professional.


Els interessats en rebre informació sobre futures beques s'han d'inscriure a:


https://www.fundacionsepi.es/becas/interesados.asp