LLIBRES – CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ SANITAT

 

CFGM CURES DAUXILIARS D’INFERMERIA

MATÈRIA

AUTOR

TOL

EDITORIAL

TÈCNIQUES BÀSIQUES DINFERMERIA (català)

Carlos Galindo, Regina Cardelús, Agustin Garcia, Manuela Heredia, Concepción Romo, Juan Muñoz

És un pack: Llibre+quadern

Tècniques Bàsiques d’Infermeria

RECOMANAT

Ed. MACMILLAN Professional

ISBN 978-84-15991830

HIGIENE DEL MEDI HOSPITALARI I NETEJA DEL MATERIAL

Ángeles López, Dolores Fernández, Miguel Angel León, Belen Montes, Milagros Pulido

És un pack:Llibre+quadern

Higiene del Medi Hospitalari i Neteja del Material

RECOMANAT

Ed. MACMILLAN Professional

ISBN 978-84-15991847

 

CFGM FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA 1r CURS

MATÈRIA

AUTOR

TOL

EDITORIAL

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (FOL)

Mª Eugenia Caldas; Aurora Castellanos, Mª Luisa Hidalgo, Raúl López

Formació i orientació laboral. Edició 2016

OBLIGATORI

Editex

ISBN 978-84-90785874

PRIMERS AUXILIS

Arturo Órtega Pérez

Primers auxilis. Edició 2013.

OBLIGATORI

Altamar

ISBN 978-84-15309659

A principi de curs el professorat indicarà si cal algun llibre més pels altres mòduls del cicle.

CFGM FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA 2n CURS

MATÈRIA

AUTOR

TOL

EDITORIAL

EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA

Antonio J. Heras, Mª Eugenia Caldas, Reyes Carrión

Empresa i iniciativa emprenedora. Edició 2017

RECOMANAT

Editex

ISBN 978-84-91610151

A principi de curs el professorat indicarà si cal algun llibre més pels altres mòduls del cicle.

 
 

CFGM EMERGÈNCIES SANITÀRIES 1r CURS

MATÈRIA

AUTOR

TOL

EDITORIAL

ATENCIÓN SANITARIA INICIAL EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

Jose Antonio Moreno, Ana Campos, Marc Fabra, Sergio Martínez

Atención sanitaria inicial en situaciones de emergencia.

OBLIGATORI

Altamar.

ISBN 978-84-96334960

EVACUACIÓN Y TRASLADO DE PACIENTES

Elena Monteagudo, José Pérez, Mª Carmen González

Evacuación y traslado de pacientes

OBLIGATORI

Altamar.

ISBN 978-84-96334977

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (FOL)

Mª Eugenia  Caldas; Aurora Castellanos, Mª Luisa Hidalgo, Raúl López

Formació i orientació laboral. Edició 2016OBLIGATORI

Editex

ISBN 978-84-90785874

CFGM EMERGÈNCIES SANITÀRIES 2n CURS

MATÈRIA

AUTOR

TOL

EDITORIAL

EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA

Antonio J. Heras, Mª Eugenia Caldas, Reyes Carrión

Empresa i iniciativa emprenedora. Edició 2017

RECOMANAT

Editex

ISBN 978-84-91610151

A principi de curs el professorat indicarà si cal algun llibre més pels altres mòduls del cicle.

 
 

LLIBRES – CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR SANITAT

 

 CFGS DIETÈTICA

MATÈRIA

AUTOR

TOL

EDITORIAL

Per a aquest cicle no es farà servir cap llibre de text

 

 

 CFGS LABORATORI DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC I BIOMÈDIC

MATÈRIA

AUTOR

TOL

EDITORIAL

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (FOL)

Mª Eugenia Caldas, Aurora Castellanos, María Luisa Hidalgo,

Formació i orientació laboral. Edició 2016OBLIGATORI

Editex

ISBN 978-84-9003-2626

EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA

Antonio J. Heras, Mª Eugenia Caldas, Reyes Carrión

Empresa i iniciativa emprenedora. Edició 2017

RECOMANAT

Editex

ISBN 978-84-91610151

A principi de curs el professorat indicarà si cal algun llibre més pels altres mòduls del cicle

 

 

LLIBRES – CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ AUTOMOCIÓ

 

ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES  1r CURS

MATÈRIA

AUTOR

TOL

EDITORIAL

A principi de curs cada professor informarà als alumnes de cada mòdul respecte els llibres de text

ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES  2n CURS

MATÈRIA

AUTOR

TOL

EDITORIAL

Mòdul 11 ANGLÈS TÈCNIC

Jim D. Dearholt

Career Paths Mechanics Student’s Pack 1

Ed. Express Publishing Grup Edebé

9781780986296

A principi de curs cada professor informarà als alumnes de cada mòdul respecte els llibres de text

 
 

CARROSSERIA 1r CURS

MATÈRIA

AUTOR

TOL

EDITORIAL

A principi de curs cada professor informarà als alumnes de cada mòdul respecte els llibres de text

CARROSSERIA 2n CURS

MATÈRIA

AUTOR

TOL

EDITORIAL

Mòdul 11 ANGLÈS TÈCNIC

Jim D. Dearholt

Career Paths Mechanics Student’s Pack 1

Ed. Express Publishing Grup Edebé

9781780986296

A principi de curs cada professor informarà als alumnes de cada mòdul respecte els llibres de text

 
 

LLIBRES – CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ IMATGE PERSONAL

 

1r CFGM PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR

MATÈRIA

AUTOR

TOL

EDITORIAL

El Departament d’Imatge Personal no farà servir cap llibre de text

2n CFGM PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR

MATÈRIA

AUTOR

TOL

EDITORIAL

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (FOL)

Mª Eugenia  Caldas, Aurora Castellanos, Mª Luisa Hidalgo

Formació i orientació laboral. Edició 2016

OBLIGATORI

Editex ISBN 978-84-90785874

EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA

Antonio J. Heras, Mª Eugenia Caldas, Reyes Carrión

Empresa i iniciativa emprenedora. Edició 2017

RECOMANAT

Editex ISBN 978-84-91610151

 
 

LLIBRES – PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)

 

PFI AUXILIAR DE PERRUQUERIA

MATÈRIA

AUTOR

TOL

EDITORIAL

El Departament d’Imatge Personal no farà servir cap llibre de text

 
 

PFI AUTOMOCIÓ

MATÈRIA

AUTOR

TOL

EDITORIAL

El Departament d’Automoció no farà servir cap llibre de text

 
 

LLIBRES – CURS D’ACCÈS A CFGS (CAS)

 

CURS D’ACCÉS A CFGS (CAS)

MATÈRIA

AUTOR

TOL

EDITORIAL

LLENGUA ANGLESA

El Departament d’Anglès informarà respecte els llibres a principi de curs

LENGUA CATALANA

Llibre de nivell C de català disponible en PDF

http://www20.gencat.cat/docs/Adjucat/Documents/ARXIUS/nivell_C_solucionari.pdf

LENGUA CASTELLANA

A l'inici de curs, el professor de llengua castellana informarà als alumnes del llibre de text que han de comprar.

MATEMÀTIQUES

L. Pancorbo Palenzuela

Prova d'accés Cicles Formatius FP Grau Superior

Vicens Vives

ISBN: 9788468200095