Tincions hematològiques
Microscopi de fluorescència
Microbiologia
Cultius cel•lulars
Microscopi invertit
Immunoassajos marcats
Lectura de tires d´ELISAActivitats CF Laboratori Clínic i Biomèdic

Visita a Medlab 2018
Alumnes de 2n de LCB visiten el congrés Medlab
Visita al Banc de Sang i Teixits 1RLCB

Titulació

Tècnic en Laboratori Clínic i Biomèdic

Descripció

Aquest cicle formatiu permet, l’estudi d’analítiques de mostres biològiques, interpretant i valorant els resultats obtinguts, actuant sota normes de qualitat, aplicant les regles de seguretat d’un laboratori i les mediambientals.

Durada i horaris

Cicle de 2000 hores repartides en 2 cursos acadèmics amb horari de 8 a 14:40h.

Què estudiaràs?

Mòduls impartits a primers curs:
 • M1: Gestió de mostres biològiques (198 h)
 • M2: Tècniques generals de laboratori (198 h)
 • M6: Tècniques d’anàlisis hematològic (165 h)
 • M7: Tècniques d’immnodiagnòstic (99 h)
 • M8: Fisiopatologia general (198 h)
 • M9: Formació i orientació laboral, FOL (99 h)
 • M10 - Empresa i iniciativa emprenedora (66 h)
 • Anglès tècnic: integrat en els mòduls tècnics.
Mòduls impartits a segon curs:
 • M3: Biologia molecular i citogenètica (132 h)
 • M4: Anàlisi bioquímic (198 h)
 • M5: Microbiologia clínica (165 h)
 • M12: Formació en centres de treball (416 h)

- Pràctiques en empresa intensives de matí
- Projecte Erasmus+ de pràctiques a l’estranger

 • M11: Projecte final (66 h)

Sortides professionals
 • Laboratoris diagnòstics
 • Bancs de sang
 • Laboratoris de salut pública
 • Laboratoris de sanitat animal
 • Unitats de reproducció assistida
 • Laboratoris d'investigació
 • Laboratoris de medicina forense
 • Marketing, ...

Sortides acadèmiques

Accés a estudis universitaris de grau relacionats amb el cicle: Infermeria, Microbiologia, Genètica, ...

 • Accés sense PAU
 • Nota d’accés a la Universitat = nota mitja del cicle
 • Reserva de places per a alumnes de CFGS
 • Nota de tall diferent a la dels alumnes amb PAU
 • PAU de matèries específiques voluntària per pujar nota

Centres de pràctiques col·laboradors

Pràctiques en empreses de Santa Coloma, Badalona i Barcelona:

 • Laboratoris d’hospitals públics de 2n i 3r nivell
 • Laboratoris de mútues privades

Currículum Laboratori Clínic i Biomèdic

<<<  Sanitaris
<< Cicles Formatius