Visita al circuit de Montmeló
Espíritu de Montjiuc

Descripció

Amb aquests estudis aprendràs a realitzar operacions de manteniment, muntatge d'accessoris i transformacions a les àrees de mecànica, hidràulica, pneumàtica i electricitat del sector d’automoció, ajustant-se a procediments i temps establerts, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Sortides professionals: què faràs quan acabis?

Treballar com: mecànic electricista d’automòbils: turismes, vehicles pesants, maquinària agrícola, bicicletes, motocicletes i nàutica. Recanvista, Instal·lador d’accessoris, tècnic ITV, etc.

Requisits

Graduat en ESO, o curs específic d’accés, o prova d’accès a cicles de grau mitjà

Durada i horaris

Cicle de 2.000 hores (2 cursos acadèmics)

Horari de 1r matí i 2n tarda (8 - 14.40 h i 15 h – 21.30h)

Instal·lacions

Taller de mecanitzat, taller de xapa, taller de pintura i aula de teoria.

QUÈ ESTUDIARÀS?

Primer curs
Motors
Sistemes auxiliars de motors
Sistemes de transmissió freda
Sistemes de càrrega i arrancada
Mecanitzaciò bàsica


Segon curs
Circuits elèctrics auxiliars del vehicle
Sistemes de seguretat i comfortabilitat
Circuits de fluids
Suspensió i direcció
Formació i orientació laboral Empresa i iniciativa emprenedora Anglès tècnic
Síntesi. Formació en centres de treball

Per més informació...

<<< Automoció
<< Cicles Formatius