ACTE PÚBLIC D’INFORMACIÓ DE VACANTS I GESTIÓ DE LA LLISTA D’ESPERA DE CICLES DE GRAU MIG I SUPERIOR


 Divendres 22 de juliol 2022, de 13:15h a 13:45h

Es imprescindible l'assitència a la convocatòria perquè s'anomenarà, per ordre, a les persones de la llista d'espera i s'assignarà la plaça.

El període de matriculació serà l'1 i 2 de setembre.