SALUTACIÓ PER A LES FAMÍLIES I ALUMNAT DEL CENTRE

Volem enviar-vos, des de l'equip directiu i el conjunt del professorat, una cordial salutació davant el curs que ara comença. Imaginem que estareu preocupats davant les incerteses que presenta el nou curs acadèmic, sobretot pel que fa a les qüestions de salut dels alumnes. Des del centre estem treballant i complirem totes les exigències que ens marqui la normativa i desitgem que no hi hagi cap problema i es puguin desenvolupar les classes amb tota normalitat. Us volem fer arribar algunes informacions concretes:

  • Cal remarcar la importància que cap alumne amb símptomes compatibles amb la COVID no ha d'anar a l'institut. Aquesta tasca heu de realitzar-la vosaltres a casa, i és molt important per  a tota la comunitat educativa, però especialment per als companys i amics dels vostres fills, així com per a les altres famílies de l'institut. Afortunadament, els nostres alumnes ja estan en una edat que, normalment, poden restar a casa si no es troben bé.
  • Cal remarcar l'obligació que l'alumnat acudeixi al centre amb mascareta. En el centre disposarem d'un estoc de mascaretes per si es trenca alguna o hi ha algun problema, però recordeu que és obligació de les famílies subministrar-les als alumnes.
  • Des del centre hem complert tant com hem pogut l'obligació de mantenir grups estables i que no es mouen de l'espai que tenen assignat.
  • En totes les aules i altres espais del centre es disposarà de gel hidroalcohòlic per fer la neteja de mans un mínim de cinc vegades al dia. També s'ha disposat que cada hora de classe s'hauran d'obrir deu minuts les finestres a fi d'assegurar la ventilació dels espais. Els serveis de neteja també s'adaptaran a les noves situacions.
  • També es farà entrada esglaonada. No tots els alumnes entraran a les 8:00 ni sortiran a les 14:30, a fi d'evitar aglomeracions, al matí. Ja informarem de l'hora d'entrada i sortida de cada grup. A la tarda, vist que no hi ha tants alumnes, en principi no es farà entrada esglaonada.
  • A fi d'evitar desplaçaments interns dins de l'institut, en lloc de fer dos esbarjos al matí, de 20 minuts, en farem un de sol de 30 minuts. De la mateixa manera els espais dels patis estaran delimitats per a cada grup d'ESO, per evitar la barreja d'alumnes que no pertanyin al mateix grup estable. Els grups de cicles i batxillerat hauran de sortir de l'institut a gaudir d'aquesta estona. Al pati de la tarda no hi haurà variacions.
  • Més que mai, serà molt important que doneu totes les dades de contacte al tutor del grup del vostre fill, a fi de poder mantenir el contacte en cas d'ensenyament no presencial (tant de bo no es doni aquest cas). També en el cas d'alumnes majors d'edat.
  • El dia 14 de setembre està previst que es facin les presentacions del curs a cada grup d'ESO. Batxillerat i CFGM. Podeu consultar l'horari  d'ESO i Batxillerata la pàgina web. Falta acabar d'assignar l'alumnat a cada grup, ja us farem arribar la informació quan estigui preparada. Us preguem que l'alumnat arribi a l'hora prevista, no abans, per evitar aglomeracions. Serà molt important l'assistència a aquesta presentació, per poder explicar totes les novetats que tindrà el nou curs. Pel que fa a l'alumnat de cicles, també s'informarà, però en aquest cas cal recordar que encara estem pendents de la matriculació de molts alumnes de cicles entre l'1 i el 7 de setembre.

Santa Coloma de Gramenet, 31 d'agost de 2020