• Publicació de les qualificacions provisionals del crèdit de síntesi o mòdul professional de projecte: 12 de juny de 2020
  • Presentació de reclamacions: 15, 16 i 17 de juny de 2020
  • Publicació de qualificacions definitives: 19 de juny de 2020