A l'atenció de les famílies de l'Institut

 

Benvolgudes famílies,

Des de l'equip directiu de l'Institut Les Vinyes volem adreçar-nos a les famílies, en aquest moment de confinament i confusió, per intentar informar, de forma directa, sobre algunes de les qüestions que afecten a l'alumnat.

 

CONDOL I SOLIDARITAT

Abans de res, volem expressar el nostre condol a aquelles famílies que han tingut alguna defunció a causa de la malaltia. Som conscients que ens trobem davant uns temps molt difícils i, a vegades, molt dolorosos per a les persones. De la mateixa manera, volem expressar la nostra solidaritat per a aquells que han tingut malalts, ingressats o estan en situació preocupant a causa del moment econòmic i social que estem vivint. A tots volem enviar molts d'ànims i un missatge de confiança que les coses han de millorar en el futur.

 

NOTES DE LA SEGONA AVALUACIÓ

En el moment que es va decretar el tancament de l'Institut, encara no s'havien celebrat les Juntes d'Avaluació del segon trimestre del curs. En les instruccions trameses per l'administració educativa, es recomanava, si no s'havien enviat ja els butlletins de notes, que es lliuressin a les famílies en el moment de la tornada a classes. Per aquest motiu, no hem fet un lliurament oficial de les notes de la segona avaluació.

  • Pel que fa a ESO, Batxillerat i CIS: Hem recomanat als professors i a l'alumnat (via tutors i professors, que han connectat amb ells des del primer moment) que els professors informessin els alumnes de la seva nota. Sempre remarcant que era provisional, perquè no s'havia fet l'avaluació oficial. Si encara no sabeu alguna nota, us preguem que l'alumne, o vosaltres mateixos, us poseu en contacte amb el tutor/a del grup o el professor de la matèria.
  • Pel que fa a PFI i Cicles: No sempre coincideix avaluació amb unitat formativa. També recomanem contactar amb tutors i professors per saber la nota

 

COMUNICACIÓ AMB EL CENTRE

La manera més ràpida de contactar amb el centre és mitjançant el tutor/a, sigui el tutor de grup o el tutor de seguiment. Si no disposeu de la seva adreça de correu, parleu amb els vostres fills. A hores d'ara, des de les tutories i professorat s'ha contactat en un moment o altre amb la immensa majoria de l'alumnat. Per tant, l'alumnat sap molt bé com comunicar amb les persones directament responsables del seu aprenentatge. Si sou una de les poquíssimes famílies amb qui no hem aconseguit contactar, que algun company de grup dels vostres fills  doni al tutor un telèfon o una adreça electrònica real de contacte. Volem explicar que recomanem el contacte amb els tutors perquè són les persones més pròximes als vostres fills i qui té una informació més directa o bé pot ajudar-vos de manera més directa.

 

QUINS DEURES TÉ L'ALUMNAT?

 Des del primer moment del confinament a casa, el professorat va començar a contactar amb els alumnes que té al seu càrrec. En general, es tracta de tasques de lliurament setmanal o amb un termini indicat prèviament. També es fan videoconferències en grup i individuals. S'intenta que siguin tasques adaptades a la situació de confinament i a les situacions personals i familiars de l'alumnat.

Pel que fa a ESO, Batx i Cicles:Tornem a dir que s'ha contactat amb la immensa majoria d'alumnat d'ESO i Batxillerat. I a tots els hem anat posant feines per fer a casa. També és cert que l'alumnat ha contestat de forma desigual:

  • Hi ha alumnes que segueixen regularment les tasques proposades
  • Hi ha alumnes que contesten a alguns professors i a altres no
  • Hi ha alumnes que no fan gairebé res malgrat que ens consta que tenen els mitjans necessaris per fer.-ho
  • Hi ha alumnes que tenen problemes de connectivitat o que no tenen ordinador a casa
  • Hi ha alumnes que passen per circumstàncies personals o familiars molt difícils i els costa molt seguir el curs...

Des del departament d'Educació s'ha insistit molt que cal tenir en compte les diverses situacions en què es pot trobar l'alumnat, i els professors ho sabem.

Si penseu que els vostres fills poden seguir el curs normalment, però us sembla que no treballen, contacteu amb els tutors per informar-vos. Si teniu algun problema, digueu-ho també. Segurament des de tutoria ja s'haurà contactat amb vosaltres, però recordeu que som a la vostra disposició per a allò que necessiteu.

Pel que fa a Cicles i PFI: Es poden aplicar les mateixes consideracions anteriors. En aquest cas, es poden donar altres situacions perquè hi ha alumnes majors d'edat o amb responsabilitats familiars. Es complica també perquè hi ha alumnes que han vist suspeses les pràctiques a l'empresa o bé han de superar mòduls o crèdits pràctics. En tot cas, cal comunicar-se amb els tutors per a qualsevol dubte.

 

2n BATXILLERAT, UN CAS ESPECIAL

Aquest curs és l'únic que ha de passar una prova externa, la selectivitat, a final de curs. Hi ha un contacte al 100 % amb la tutora i professors. Hi ha una comunicació molt intensa i l'alumnat s'està preparant, dins de les dificultats, amb la màxima dedicació.

 

REPARTIMENT D'ORDINADORS ENTRE L'ALUMNAT

S'ha informat des dels mitjans de comunicació que es procediria a un repartiment de dispositius i connectivitat entre l'alumnat que ho necessiti. Des de l'administració s'ha prioritzat els cursos finals d'etapa (4t ESO, 2n Batxillerat i cursos finals de Cicles) . Tenim detectats en aquests cursos, 22 alumnes amb necessitats. Es va comunicar en el seu moment el llistat a l'administració. Ens consta que estan treballant en aquest repartiment, però encara no ha pogut arribar a totes les ciutats de Catalunya. En el nostre cas, el repartiment s'haurà de fer amb dispositius externs al centre (nosaltres no tenim ordinadors portàtils guardats a l'institut). Els cursos no finals d'etapa, han d'esperar de moment a una altra onada de repartiments.

 

PROCESSOS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Corren moltes informacions i remors, però avui en dia encara no tenim constància del calendari que s'aplicarà. Es parla de la segona meitat de maig o juny. Es primarà la preinscripció telemàtica, però diuen que com a mínim per a 1r d'ESO, es podrà fer presencialment en el centre. No podem donar dades més concretes. Aquesta situació afecta a 1r d'ESO, 1r de Batx, PFI i 1r curs de cicles del curs 2020-2021. També a les poques persones que es matriculen des de l'exterior en els altres cursos

En altres cursos no es fa preinscripció, en general, sinó directament la matrícula: 2n, 3r i 4t d'ESO; 2n de batxillerat i 2n curs dels cicles formatius. És el pas normal dels alumnes d'un curs a un altre de superior. Tampoc tenim dades per realitzar aquest tràmit.

 

APROVARÀ TOTHOM AQUEST CURS?

Des de l'administració s'ha informat que la repetició ha de ser un recurs molt extraordinari. I també que les notes finals no poden ser inferiors a la mitjana de la primera i la segona avaluació. I que, sobretot a ESO, s'han de fer activitats de repàs, reforç i recuperació a la tercera avaluació. I que els continguts no impartits aquest curs hauran de ser impartits el curs vinent. Tot això és cert.

Però en cap cas els alumnes que tinguin suspeses assignatures, mòduls o crèdits a la primera i segona avaluació seran aprovats automàticament. Demanem a les famílies que insisteixin a l'alumnat que cal fer les activitats proposades pel professorat. Això és aplicable a tots els cursos de l'institut. Podem entendre totes les situacions personals i familiars difícils, evidentment, però demanem que tot l'alumnat que pugui segueixi les tasques proposades per a la tercera avaluació, com a norma general. Comuniqueu amb els tutors per a situacions particulars.

 

DEVOLUCIÓ DE DINERS PAGATS A L'INSTITUT

Aquí cal distingir dos conceptes:

 

Devolució de part del cobrament efectuat en concepte de material escolar:

El centre ha de retornar la part proporcional del material no gastat en el temps de confinament. L'administració educativa recomana que es descompti en la quota de material del curs vinent i, en els casos que l'alumne no segueixi a l'institut, es faci el retorn del diners. Estem calculant les quantitats a retornar (ESO; Batx i Cicles) i després caldrà estudiar la manera de fer el retorn a les famílies. El període per tornar els diners i/o presentar reclamacions acaba el 30 de novembre.

 

Devolució dels pagaments en concepte de viatges, colònies, estades, etc

L'administració educativa ha disposat que es retorni a les famílies tots els diners que estiguin en poder del centre i els que es recuperin dels que ja s'havien pagat a agències de viatges, hotels, cases de colònies, etc. L'administració educativa reconeix que pot haver-hi alguna part no recuperable (despeses de gestió, per exemple) i que cal negociar amb les empreses contractades en els casos que no vulguin o no puguin pagar. La voluntat del centre, evidentment, és retornar tots els diners. Tenim quatre casos:

Viatge d'estudis de 4t d'ESO: Ja s'havia fet tot el pagament del viatge. Estem parlant amb l'agència de viatges. Ja tenim garantit més del 40 % de la devolució dels diners. Costa molt que la companyia aèria torni els diners cobrats, tot i que les lleis ho disposen així. També hi ha problemes amb algunes de les activitats i reserves fetes a Menorca, però seguim treballant. No ens retornaran les despeses de gestió de l'agència. De moment, encara no disposem dels diners per retornar-los.

Estada de colònies de 1r de Batxillerat: Ens han confirmat que ens tornen tots els diners, però encara no ens han fet el pagament.

Viatge a França del departament de Francès: Ens han retornat ja la quantitat pagada a l'hotel i ens han dit que tornaran la quantitat pagada a la Cité de l'Espace. Quan arribi tot, farem el possible per retornar-ho.

Sortida al Naturpark : Ens han assegurat que ens tornaran els diners però encara no han fet la devolució.

Viatge a Madrid 2n Batxillerat: Va sobrar una quantitat que també serà retornada a l'alumnat tan aviat com es pugui

Tornem a dir que la nostra voluntat és tornar tots els diners, però ja veieu que es pot allargar tot una mica. El termini per tornar els diners i/o reclamacions també és el 30 de novembre

 

TORNARAN ELS ALUMNES A L'INSTITUT ABANS DE L'ESTIU?

Des del govern central s'assegura que en la Fase 2 de la desescalada, es podrà tornar a l'institut de forma parcial, especialment els grups de 2n de Batxillerat, 4t d'ESO i altres casos, voluntaris, per a alguna tasca de  recuperació i reforç. Des de la Generalitat s'assegura que s'intentarà que tots els alumnes puguin tornar per a fer un acompanyament emocional i un tancament del curs. En tots dos casos, respectant les mesures sanitàries que s'indiquin. Per part de l'Institut, complirem amb molt de gust tot allò que s'indiqui. Però encara no hi ha notificacions oficials.

 

QUÈ PASSARÀ AMB LA TERCERA AVALUACIÓ I LES NOTES FINALS?

En principi, està previst que es realitzin les avaluacions tercera i final i es facin arribar les qualificacions a les famílies. Encara no podem assegurar de quina manera es farà tot. Seguirem informant de les novetats que es produeixin.

Hem intentat fer un recull d'informació dels temes que pensem que us poden preocupar més. Si teniu més dubtes, recordeu que la via més ràpida és contactar amb el tutor.

 

Us fem arribar els millors desitjos de salut i que la recuperació de la normalitat arribi el més aviat possible per a tothom.

Les Vinyes, 30 d'abril de 2020