VIA DE CONTACTE AMB L'INSTITUT

A l'hora de contactar amb l'institut, us recomanem que feu servir el correu electrònic o altres vies de contacte habituals amb el tutor/a del vostre grup. És la via més fàcil i ràpida, i el tutor/a está en contacte amb totes les altres persones de l'institut